Studiengänge Psychotherapiewissenschaft in deutscher Sprache

Studiengangsleitung Bakkalaureat 
Mag. Herbert Geyer, herbert.geyer@sfu.ac.at

Studiengangsleitung Magisterium
Dr. Anna Jank-Humann, anna.jank@sfu.ac.at

Studiengangsleitung Doktorat
Univ.-Prof. Dr. Martin Poltrum, martin.poltrum@sfu.ac.at


Studiengänge Psychotherapiewissenschaft in englischer Sprache

Studienprogramm-Koordinatorin Bakkalaureat Englisches Programm
Mag. Emma McNally Msc., emma.mcnally@sfu.ac.at

Studienprogramm-Koordinator Magister Englisches Programm
Ass.-Prof. Dr. MMag. Martin Jandl, martin.jandl@sfu.ac.at

Studiengangsleitung Doktorat Englisches Programm
Univ.Prof. PD mult. Dr. Dr. Human-Friedrich Unterrainer, human.unterrainer@sfu.ac.at