Kontakt Forschung Psychotherapiewissenschaft

Assoz. Prof. Dr. Kathrin MÖRTL

Vizedekanin Forschung Psychotherapiewissenschaft
Fakultät für Psychotherapiewissenschaft
Sigmund Freud PrivatUniversität
Email: kathrin.moertl@sfu.ac.at

 

Univ.-Prof. Dr. Brigitte Sindelar

Vizerektorin Forschung
Sigmund Freud PrivatUniversität
E-Mail: forschung@sfu.ac.at
Web: https://forschung.sfu.ac.at